skip to Main Content

Brukerhåndbok Nokia Lumia Pdf Free Download

Perioder med fargene grønn og gul kan hvis ønskelig vises når du fører timer. Avdelingskontorer opprettes ved å velge “Nytt avdelingskontor” fra verktøylinjen på siden “Admin – Avdelingskontorer”.

  • Skriftlige henvendelser gir best dokumentasjon i ettertid.
  • Dialogboksen for oppslag bruker du typisk for å velge hvilken oppføring du vil knytte til en annen oppføring.
  • Av ytelsesmessige årsaker anbefaler vi å bruke bilder som er mindre enn 50 kb i størrelse.
  • IP-adresse for siste pålogging med denne brukerkontoen.

Du vil da få opp et vanlig e-postvindu med adressen til opprinnelig avsender i til-feltet. Avkrysningsboksen “Vis tomme avdelinger” angir om avdelinger uten aktive ansatte skal vises i organisasjonsplanen. “Organisasjon – Logo” gir deg mulighet til å se og laste ned organisasjonens logo, enten i full størrelse eller som automatisk skalert miniatyr. Logoen vil blant annet fremkomme på tilbud, ordre, faktura og kreditnota du sender fra XS Office. Se Admin – Logo for å legge inn eller endre logo. “Organisasjon – Fakta” viser oversikt over informasjon concrt140.dll som er lagret om organisasjonen din.

Legge Til Mottakere Fra Adressebok

Dersom du benytter KID ved fakturering og har OCR-avtale med Nets, kan du lese inn OCR-innbetalinger via filer mottatt fra Nets eller din bank. Åpne en eventuell betalingspåminnelse knyttet til den aktuelle fakturaen. Velg “Fjern innbetalinger” på fanekortet “Innbetalinger” . Velg “Fjern innbetalinger” på fanekortet “Faktura” .

12 Prosjekt

Vises i blå farge dersom totalt innbetalt beløp er større enn fakturasummen. Angir totalt innbetalt beløp for fakturaen som innbetalingen er knyttet til. Angir fakturasum for faktura som innbetalingen er knyttet til. Angir fakturadato for faktura som innbetalingen er knyttet til. Angir forfallsdato for faktura som innbetalingen er knyttet til. Angir fakturanummer i XS Office (funnet ved å matche KID fra innbetaling).

Viser salgsordrer med tilhørende faktura som har KID-nummer som inneholder angitt tekst. Viser salgsordrer med kontonummer for innbetaling som inneholder angitt tekst. Velg knappen “Angi som mal” i knapperaden øverst. Etter å ha bekreftet advarselsboksen som kommer frem, vil detaljene fra denne salgsordren være tilgjengelig som mal når du oppretter nye salgsordrer. Om merverdiavgift skal følge merverdiavgift angitt for varelinjer eller overstyres for hele salgsordren, brukes for eksempel ved eksport. Når ordren er komplett, har XS Office en egen funksjon for å produsere relevante dokumenter knyttet til ordren.

Se Min side – Mine innstillinger for informasjon om dette. Du vil da få opp en advarsel om at du er i ferd med å flytte oppføringen. Hvis du velger “OK” her, vil oppføringen overflyttes til fellesregister, og dermed fjernes fra ditt private register. Hvis CRM-modulen er i bruk, vil du også få opp flere nye fanekort når du åpner firmakortet på nytt. “Min side – Notater” viser liste over alle notater som du selv har opprettet. Notatene er enkle fritekstfelter som kan ha valgfri mengde tekst.

Back To Top